ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการติดตั้งฝาตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ เส้นจากแยกศาลาประชาคมถึงบ้านนายประเสริฐ เรืองกระโทก บ้านถนนกลาง หมู่ 8

14 ก.ค. 66