ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์คอนกรีต เส้นบ้านโนนทองถึงบ้านหนองรังเลยบ่อขยะตรงข้างกับไร่อินทผาลัม บ้านหนองรัง หมู่ 2

21 มิ.ย. 66