ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นศาลากลางบ้าน (ต่อจากเดิม) ถึงประตูวัดพนาหนองหิน บ้านขาคีม หมู่ 6

02 พ.ค. 66
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :