ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นบ้านนางน้ำทิพย์ ตราพระสำโรง ไปบ้านนางละเมียด พร้าวกระโทก บ้านถนนกลาง หมู่ 8

07 มี.ค. 66