ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เส้นบ้านโนนทองถึงบ้านหนองรังเลยบ่อขยะตรงข้างกับไร่อินทผาลัม บ้านหนองรัง หมู่ 2

05 ม.ค. 66