ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นหลังวัดป่า บ้านแชะ หมู่ 4

30 ม.ค. 63

องค์การบริหารส่วนตำบลแชะ  จะดำเนินการจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นหลังวัดป่า บ้านแชะ หมู่ 4 รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลแชะกำหนด งบประมาณ 493,000 บาท ราคากลาง 489,000 บาท จึงประกาศประชาสัมพันธ์ให้ผู้สนใจทราบโดยกัน