ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายโสภีต่อจากเดิม บ้านถนนกลาง หมู่ 8

21 ม.ค. 63

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแชะ จะดำเนินการจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายโสภีต่อจากเดิม บ้านถนนกลาง หมู่ 8 งบประมาณ 112,000 บาท ราคากลาง 112,000 บาท รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลแชะกำหนด จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน