ประชาสัมพันธ์รับขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566

14 ต.ค. 64

ประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับ ผู้สูงอายุที่เกิดก่อน 2 กันยายน 2506(ตั้งแต่ 2 กันยายน 2505 – 1 กันยายน 2506) สามารถมาลงทะเบียนได้ ที่กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลแชะ รายละเอียดตามแบบประชาสัมพันธ์เลยนะครับผม

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :