ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563

23 มี.ค. 63

อบต. แชะ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  ประจำปีงบประมาณ  2563    ตำแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  จำนวน  1  อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่  1-16  เมษายน  2563 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแชะ