ประกาศ เรื่อง การควบคุม กำกับดูแล และเข้มงวดไม่ให้เกิดการเผาในพื้นที่การเกษตรอย่างเคร่งครัด

12 ม.ค. 66

ประกาศการควบคุม กำกับดูแล และเข้มงวดไม่ให้เกิดการเผาในพื้นที่การเกษตรอย่างเคร่งครัด

#อาจมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 220 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2560)

ระวางโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี ปรับไม่เกิน 140,000 บาท🔥🚫