ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแชะ (ครึ่งปีแรก)

04 ต.ค. 61

ประกาศ หลักเกณณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน