ประกาศ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลแชะ พ.ศ.2566

28 มี.ค. 66

ประกาศ นโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล