ประกาศ การรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

17 มี.ค. 65

ประกาศ การรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.แชะ ประจำปีการศึกษา 2565