ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแชะ เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 6

07 เม.ย. 66