ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแชะ เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ครั้งที่ 1

14 พ.ย. 65