ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแชะ เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 3

29 ธ.ค. 65