ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก เส้นบ้านนายเฉลิม ห่วงกระโทก ถึงบ้านนางวราภรณ์ เสยกระโทก บ้านแชะ หมู่ 3

11 ส.ค. 65