ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยฟาร์มไก่งวงเจ้หน่อย บ้านถนนกลาง หมู่ 8

29 พ.ค. 62

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแชะ จะดำเนินการจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยฟาร์มไก่งวงเจ้หน่อย บ้านถนนกลาง หมู่ 8 งบประมาณ 250,000 บาท ราคากลาง 250,000 บาท รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย จึงประกาศให้ผู้สนใจทราบโดยทั่วกัน

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :