ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนายแจงด้านในต่อจากเดิมสุดซอย บ้านหนองรัง หมู่ 2

13 พ.ค. 62

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแชะ  จะดำเนินการจัดจ้่างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนายแจงด้านในต่อจากเดิมสุดซอย บ้านหนองรัง หมู่ 2 งบประมาณ 150,000 บาท ราคากลาง 150,000 บาท รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลแชะกำหนด จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :