ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายเภา รมกระโทก-นายกรุง หึ่งกระโทก บ้านดอนสง่างาม หมู่ 10

13 พ.ค. 62

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแชะ จะดำเนินการจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายเภา รมกระโทก-นายกรุง หึ่งกระโทก บ้านดอนสง่างาม หมู่ 10 งบประมาณ 194,000 บาท ราคากลาง 192,000 บาท รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลแชะกำหนด จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :