ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านผู้ช่วยรัตนากรณ์ บ้านหนองมะค่า หมู่ 9

13 พ.ค. 62

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแชะ  จะดำเนินการจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านผู้ช่วยรัตนากรณ์ บ้านหนองมะค่า หมู่ 9 งบประมาณ 190,000 บาท ราคากลาง 190,000 บาท รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลแชะกำหนด  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :