ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านผู้ใหญ่เฉียบ-นางอรุณ บ้านดอนสง่างาม หมู่ 10

10 พ.ค. 62

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแชะ  จะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านผู้ใหญ่เฉียบ-นางอรุณ บ้านดอนสง่างาม หมู่ 10  งบประมาณ 337,000 บาท  ราคากลาง 337,000 บาท รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :