ประกาศราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.หน้าวัดพนาหนองหิน-ขาคีม บ้านขาคีม หมู่ 6

23 ก.ย. 63

รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลแชะกำหนด  งบประมาณ 29,000 บาท ราคากลาง 29,000 บาท