ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงห้องน้ำสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลแชะ บ้านแชะ หมู่ 4

18 พ.ย. 63

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแชะ  จะดำเนินการจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง โครงการปรับปรุงห้องน้ำสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลแชะ บ้านแชะ หมู่ 4 รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลแชะกำหนด งบประมาณ 100,000 บาท ราคากลาง 100,000 บาท จึงประกาศให้ผู้สนใจทราบโดยทั่วกัน

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :