ประกาศราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบ้านหนองรัง หมู่ที่ 2 ตำบลแชะ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

10 พ.ค. 65
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :