ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก จากปากอุโมงค์มาบ้านนายแพทย์ บ้านถนนกลาง ม.8

11 เม.ย. 62

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแชะ จะดำเนินการจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก จากปากอุโมงค์มาบ้านนายแพทย์ บ้านถนนกลาง ม.8  งบประมาณ 40,000 บาท ราคากลาง 40,000 บาท จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :