ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก เส้นไร่ผู้ใหญ่เพ็ญ บ้านขาคีม ม. 6

11 เม.ย. 62

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแชะ  จะดำเนินการจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก เส้นไร่ผู้ใหญ่เพ็ญ บ้านขาคีม ม. 6  งบประมาณ 40,700 บาท ราคากลาง 34,200 บาท จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :