ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายโสภี รนกระโทก บ้านถนนกลาง หมู่8

04 มี.ค. 62

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแชะ จะดำเนินการจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายโสภี รนกระโทก บ้านถนนกลาง หมู่ 8 งบประมาณ 499,000 บาท ราคากลาง 499,000 บาท

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :