ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ซอยบ้านหมวดมีชัย บ้านแชะ หมู่ 3

04 มี.ค. 62

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแชะ จะดำเนินการจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ซอยบ้านหมวดมีชัย-เรน กิมกี บ้านแชะ หมู่ 3 งบประมาณ 321,000 บาท ราคากลาง 321,000 บาท

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :