ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ซอยบ้านตาลอย หมู่3

04 มี.ค. 62

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแชะ จะดำเนินการจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ซอยบ้านตาลอย-ครูพรเทพ บ้านแชะ หมู่ 3 งบประมาณ 57,700 บาท ราคากลาง 57,700 บาท ตามรายละเอียดแนบท้าย

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :