ประกาศมาตรการการจัดระเบียบป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะในองค์การบริหารส่วนตำบลแชะ

19 ม.ค. 65