ประกาศผู้อำนวยการกการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลแชะ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

06 ต.ค. 64

ส.ถ. 1-1

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :