ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นกลางบ้านบ้านโนนมะขามป้อม หมู่ 5 ต.แชะ อ.ครบุรี เชื่อมบ้านดะแลง ม.11 ต.ทุ่งอรุณ อ.โชคชัย ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

26 มี.ค. 67
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :