ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ประตูโรงฆ่าสัตว์ (ต่อจากเดิม) ไปเหมืองชลประทาน บ้านแชะ หมู่ 4 ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

19 มี.ค. 67
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :