ประกาศประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากทางเข้าคุ้ม 9 บ้านยายแปบ บ้านหนองรัง หมู่ 2

14 ก.ย. 63

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแชะ  จะดำเนินการจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากทางเข้าคุ้ม 9 บ้านยายแปบ บ้านหนองรัง หมู่ 2 งบประมาณ 199,000 บาท ราคากลาง 198,000 บาท รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลแชะกำหนด  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน