ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก เส้นไร่พี่รจนา-ต้นสบู่ดำ บ้านพนาหนองหิน หมู่ 7

22 ธ.ค. 63

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแชะ  จะดำเนินการจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก เส้นไร่พี่รจนา-ต้นสบู่ดำ  บ้านพนาหนองหิน หมู่ 7 งบประมาณ 300,000 บาท ราคากลาง 259,000 บาท รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลแชะกำหนด จึงประกาศให้ผู็สนใจทราบโดยทั่วกัน