ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ซอยไตเติ้ลฟาร์ม บ้านพนาหนองหิน หมู่ 7

22 ธ.ค. 63

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแชะ  จะดำเนินการจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ซอยไตเติ้ลฟาร์ม บ้านพนาหนองหิน หมู่ 7 งบประมาณ 95,000 บาท ราคากลาง 95,000 บาท รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลแชะกำหนด จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน