ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยปิ้งแซ่บ บ้านถนนกลาง หมู่ 8

18 ธ.ค. 63

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแชะ  จะดำเนินการจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง  โครงการคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยปิ้งแซ่บ บ้านถนนกลาง หมู่ 8 งบประมาณ 200,000 บาท ราคากลาง 193,000 บาท รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลแชะกำหนด จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :