ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นบ้านผู้ใหญ่ไพเราะ สอนสำโรง ถึงโรงฆ่าสัตว์ บ้านแชะ หมู่ 4

25 พ.ย. 63

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแชะ จะดำเนินการจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นบ้านผู้ใหญ่ไพเราะ สอนสำโรง ถึงโรงฆ่าสัตว์ บ้านแชะ หมู่ 4 งบประมาณ 500,000 บาท ราคากลาง 493,900 บาท รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลแชะกำหนด จึงประกาศให้ผู้สนใจทราบโดยทั่วกัน

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :