ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ลานกีฬาเอนกประสงค์ บ้านดอนกรูด หมู่ 1

23 ก.ย. 63

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแชะ  จะดำเนินการจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ลานกีฬาเอนกประสงค์ บ้านดอนกรูด หมู่ 1 งบประมาณ 96,500 บาท ราคากลาง 96,500 บาท รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลแชะกำหนด

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :