ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นโรงเรียนมูลนิธิรุ่งนภา-คอสะพาน บ้านดอนกรูด หมู่ 1

18 ก.ย. 63

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแชะ  จะดำเนินการจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นโรงเรียนมูลนิธิรุ่งนภา-คอสะพาน บ้านดอนกรูด หมู่ 1 งบประมาณ 500,000 บาท ราคากลาง 477,000 บาท รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลแชะกำหนด

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :