ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก เส้นบ้านนายโกวิทย์-อ่างหัวลาด บ้านโนนทอง หมู่ 11

18 ก.ย. 63
 ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแชะ  จะดำเนินการจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก เส้นบ้านนายโกวิทย์-อ่างหัวลาด บ้านโนนทอง หมู่ 11 งบประมาณ 500,000 บาท ราคากลาง 479,000 บาท รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลแชะกำหนด
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :