ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ถนนหน้าบ้าน อ.บุญส่ง บ้านแชะ หมู่ 4

18 ก.ย. 63

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแชะ  จะดำเนินการจัดจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ถนนหน้าบ้าน อ.บุญส่ง บ้านแชะ หมู่ 4 งบประมาณ 31,500 บาท ราคากลาง 31,500 บาท รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลแชะกำหนด