ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.ข้ามทางคลองโกรกขี้หนู ซอยบ้านนายวิชาญ บ้านโนนมะขามป้อม หมู่ 5

01 ก.ย. 63

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแชะ  จะดำเนินการจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.ข้ามทางคลองโกรกขี้หนู ซอยบ้านนายวิชาญ บ้านโนนมะขามป้อม หมู่ 5 งบประมาณ 400,000 บาท ราคากลาง 340,000 บาท รายละเอียดตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลแชะกำหนด

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :