ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน ด.ต.บัญญัติ ตราพระสำโรง บ้านโนนมะขามป้อม หมู่ 5

30 มิ.ย. 63

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแชะ  จะดำเนินการจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน ด.ต.บัญญัติ ตราพระสำโรง บ้านโนนมะขามป้อม หมู่ 5 งบประมาณ 230,058 บาท ราคากลาง 228,000 บาท รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลแชะกำหนด จึงประกาศให้ผู้สนใจทราบโดยทั่วกัน