ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการติดตั้งเเหล็กดัดอาคาร อปพร.องค์การบริหารส่วนตำบลแชะ

13 พ.ค. 63

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแชะ จะดำเนินการจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง โครงการติดตั้งเเหล็กดัดอาคาร อปพร.องค์การบริหารส่วนตำบลแชะ งบประมาณ ๔๐,๐๐๐ บาท จึงประกาศให้ผู้สนใจทราบโดยทั่วกัน