ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการปรับปรุงสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแชะ

13 พ.ค. 63

องค์การบริหารส่วนตำบลแชะ  จะดำเนินการจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงโครงการปรับปรุงสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแชะ รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลแชะกำหนด  งบประมาณ ๑๒๐,๐๐๐ บาท จึงประกาศให้ผู้สนใจทราบโดยทั่วกัน