ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการจัดซื้อกล้องวัดมุม แบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 เครื่อง

31 มี.ค. 63

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแชะ  จะดำเนินการจัดซื้อกล้องวัดมุม แบบอิเล็กทรอนิกส์ ชนิดอ่านค่ามุมได้ละเอียด 5 ฟิลิปดา  จำนวน 1 เครื่อง ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์ 110,000  บาท  จึงประกาศให้ผู้สนใจทราบโดยทั่วกัน

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :