ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากศาลาประชาคมไปบ้าน ผอ.ไพฑูรย์ บ้านถนนกลาง หมู่ 8

30 มี.ค. 63

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแชะ  จะดำเนินการจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากศาลาประชาคมไปบ้าน ผอ.ไพฑูรย์ บ้านถนนกลาง หมู่ 8 งบประมาณ 315,000 บาท ราคากลาง 297,000 บาท รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลแชะกำหนด  จึงประกาศให้ผู้สนใจทราบโดยทั่วกัน