ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน อบต.นาง บ้านโนนทอง หมู่ 11

23 มี.ค. 63

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแชะ จะดำเนินการจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน อบต.นาง บ้านโนนทอง หมู่ 11 รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลแชะ งบประมาณ 382,000 บาท ราคากลาง 361,000 บาท จึงประกาศให้ผู้สนใจทราบโดยทั่วกัน

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :